Advanced Radio Telemetry / A. R. T.

Hledat na stránkách

Translator

Deselect the all on this PAGE; or select the TEXT ... then easily
translator engine translate into your language!

Jak nás najdete

Advanced Radio Telemetry
· spol. s r. o. · Brno · CZ · EU ·
· alias A. R. T. Brno ·
adresa Francouzská 82
602 00 Brno
Czech Republic
poloha 49° 12' 7,9'' N
16° 37' 27,6'' E
telefon +420 545 211 403
e-mail art*@*artbrno*.*cz
web http://artbrno.cz
Zobrazte si celý přehled kontaktů.
Vyberte si svou příjezdovou trasu.

Pomáháme

Pomahame
Pro zvětšni klikněte zde.
Teorie a praxe Jak určit dosah vysílání
Jak určit dosah vysílání Email

Vzdálenost, na kterou je rádiový přenos možný, závisí na mnoha fyzikálních faktorech a je nemožné předpovědět s absolutní jistotou jak daleko bude signál přenesen předtím, než se provede testování a měření na daném místě. Teoretické stanovení této vzdáleností je součástí "linkové rozvahy". Tam kde je z jakéhokoli důvodu nemožné toto provést, je doporučeno provést místní posouzení, aby se velmi detailně zjistily místní podmínky ovlivňující šíření. Pouze tímto způsobem je možné udělat posouzení konkrétního stavu podle technických požadavků jednotlivé instalace.

Primární pojem při plánování jakýchkoli rádiových spojů je rádiový horizont. Z praktických důvodů budeme všechny rádiové signály považovány za signály šířící se přímočaře, tj. radiové vlny nekopírující zemský povrch a neodrážející se od vrstev ionosféry. Díky tomuto efektu budeme uvažovat konečnou vzdálenost, na kterou je možné přenášet rádiové signály.

Z teorie je zřejmé, že čím vyšší budou vysílací a přijímací antény, tím větší bude teoretický dosah. Radiový horizont je prvním faktorem při uvažování konkrétní lokality. Výška antény by měla být taková, aby se v optimální případě zajistilo, že pro rádiovou vlnu bude existovat přímá viditelnost k vzdálené anténě.

Faktory ovlivňující dosah

Pro tuto chvíli zanedbejme kvalitu použitého radiového zařízení. Parametry rádiového spoje (např. vzdálenost na kterou mohou být signály věrohodně přijímány) je funkcí mnoha proměnných; hlavní z nich jsou uvedeny níže.

  • výkon vysílače
  • výška vysílací antény
  • délka použitých napáječů (anténní přívody)
  • výška přijímací antény
  • umístění a typ použitých antén
  • použitý kmitočet
  • citlivost přijímače

Čtenáři by mělo být zřejmé, že šíření radiových vln není jednoduchá problematika a stejně jako u mnoha věcí v životě, bude radiový systém jen tak odolný jak je odolný jeho nejslabší článek.

Některé faktory zmíněné výše nebude moci uživatel ovlivnit. Například počasí, povolený vf. vyzářený výkon (velmi často stanovený úřady) a i výšky antén mají svá omezení. Obecně řečeno, uživatel by se měl snažit poskytnout co možná nejlepší podmínky.

Montáží antén do maximální možné výšky jak to v konkrétním případě možné, vyhnout se použití dlouhých anténních napáječů - každý metr kabelu navíc má za následek výkonové ztráty v přenosu, a tedy degraduje celkové parametry spoje.


Jak určit dosah vysílání, Ing. Aleš Lajcman, http://artbrno.cz, leden 2005